עלון 98226

עלון אשיחה בחקיך - הלכה - בנושא תקיעת שופר

נושאי העלון: תקיעת שופר

אלול, ניצבים

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תקיעת שופר