עלון 53465

עלון המצוות בפרשה - בנושא לב

נושאי העלון: לב, פרשת נח, ערות אשת איש, חלבים ועריות, מנוחת הנפש

חשון, נח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שלא לגלות ערות אשת איש I בחלבים ועריות I 'ונח מצא חן'- מעלת 'מנוחת הנפש' I 'תמים היה בדורותיו' - שלימות הלב עם האברים