עלון

עלון דחזיתיה - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, אמונה

בא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת בא, אמונה