עלון

עלון דבר טוב - הרב דב לנדו - בנושא החזון איש

נושאי העלון: החזון איש, רבי דוב לנדו

חשון

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משמועות מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט"א ממרן בעל החזון איש זללה"ה