עלון

עלון דבר חוק ומשפט - בנושא שכירות

נושאי העלון: שכירות, ספר שאול, בר מצרא

אלול

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קלקול ספר שאול מחמת שימושו, שינויים בשכירות באמצע התקופה, ראובן ושמעון שותפים בדירה וראובן מכר את חלקו לזוג צעיר עבור השקעה שמעון טען שהוא קודם מדין בר מצרא ושותף והזוג הצעיר טוען שמכיוון שהאשה קנתה את הדירה אין כלפיה דין בר מצרא כיצד הדין?