עלון

עלון דבר הלכה - רבי נחום אייזנשטיין - בנושא טל ומטר

נושאי העלון: טל ומטר, גשם, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חילוקי דינים בין גשם לטל ומטר