עלון

עלון דבר ההוראה - בנושא מבשל בשבת

נושאי העלון: מבשל בשבת, הלכות מבשל

אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות מבשל בשבת