עלון

עלון דבר ההוראה - בנושא בורר בשבת

נושאי העלון: בורר בשבת, בורר, הלכות בורר

אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות בורר