עלון

עלון דברי שיח - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, שמות האדם, שם האדם

שמות, טבת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השמות במשנת גדולי התורה