עלון

עלון דברי שיח - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, עולם הזה ועולם הבא

כסלו, וישלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עולם הזה ועולם הבא