עלון

עלון דברי שיח - בנושא חיזוק בלימוד התורה

נושאי העלון: חיזוק בלימוד התורה, משנכנס אדר מרבין בשמחה, פרשת תרומה, טחינת החיטים

תרומה, אדר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טחינת החיטים, חיזוק בלימוד התורה, משנכנס אדר מרבין בשמחה