עלון

עלון דברי שיח - בנושא הגריש אלישיב

נושאי העלון: הגריש אלישיב, פרשת מסעי

תמוז, מסעי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סיפורים והנהגות על מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל