עלון

עלון דברי שיח - בנושא אלול וימים נוראים

נושאי העלון: אלול וימים נוראים, ביאור בתפילת אבינו מלכנו

אלול, ראש השנה

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביאור בתפילת "אבינו מלכנו", ראש השנה