עלון 41284

עלון דברים הרבה - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, אהבת ישראל

שמות, טבת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנאות אמיתית - כשיש אהבת ישראל