עלון

עלון ברומו של עולם - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, פרשת יתרו

משפטים, יתרו, שבט

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת המעביר שינה I ברכת הנותן ליעף כח