עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, ואתם הדבקים, ערבות בהר סיני, דרך לימוד

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ואתם הדבקים בה' I דרך לימוד התורה I ערבות במעמד הר סיני