עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא ארץ ישראל

נושאי העלון: ארץ ישראל, חורבן בית המקדש, תשעה באב, בין המצרים, סגולת הזמן

אב, תשעה באב, בין המצרים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אבל על יחיד עשי לך I במעלת וסגולת הזמן I מעלת ארץ ישראל I חורבן בית המקדש I שביבים בענין המקדש