עלון

עלון בכה תבכה בלילה - חורבן הבית - בנושא חורבן בית המקדש

נושאי העלון: חורבן בית המקדש, תשעה באב

אב, תשעה באב

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בכה תבכה בלילה - התעוררות על חורבן בית המקדש