עלון

עלון בית שלמה - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, שמירת שבת

יתרו, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמירת שבת בגשמיות וברוחניות