עלון

עלון בית שלמה - בנושא מעשרות

נושאי העלון: מעשרות, מתנות עניים, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תשלום מעשרות ומתנות עניים