עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא שומע כעונה

נושאי העלון: שומע כעונה, פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שומע כעונה לגבי ביכורים וברכת כהנים