עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא ליצנות

נושאי העלון: ליצנות, פרשת קורח, קטורת וקורח

תמוז, קורח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוחה של ליצנות I האם קרח הקטיר בעצמו קטורת?