עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא חכמה

נושאי העלון: חכמה, פרשת תצוה

תצוה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהות החכמה ומעלתה