עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא השגחה פרטית

נושאי העלון: השגחה פרטית, פסח

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמונה בהשגחה פרטית - הנלמדת מיציאת מצרים