עלון

עלון בינת המשפט - בנושא שוכר ומשכיר

נושאי העלון: שוכר ומשכיר, פרשת צו, תשלום עבור השתדלות, דיני עובד

אדר ב, צו

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שכר דירה והיה בה מום חיצוני שלא היה ידוע לשוכר, שתמשות בפקס ומכונת צילום לצרכים אישיים בזמן עבודה, תשלום עבור השתדלות להשגת הלואה בבנק