עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, השגת גבול

שמות, טבת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנה חפץ וחוזר ומכרו לאחר האם יש בזה השגת גבול