עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, שיעבודא דרבי נתן

חשון, וירא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין שיעבודא דרבי נתן