עלון

עלון בינת המשפט - בנושא מעשרות

נושאי העלון: מעשרות, פרשת וארא, מעשר לעמלי תורה, מה מותר לעשות בכספי מעשר

וארא, טבת

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חובת נתינת מעשר דוקא לעמלי תורה, האם מותר לשלם ממעשר כניסה לכנס תורמים בלבד?, האם מותר לשלם ממעשר הנאה כספית כגון ארוחת יוקרה לתורמים או קבלת קערת ליל הסדר מכסף?, האם מותר לשלם מכסף מעשר תמורת קבלת שי?, דין תשלום הוצאות נסיעה לרבי או לשאר דברים רוחניים מכסף מעשר?