עלון

עלון בינת המשפט - בנושא מוהל

נושאי העלון: מוהל, גנב, פרשת כי תבוא, קופת צדקה

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השתמשות בכתובות של קופת צדקה, מוהל שקיבל קשר של קלינטים על ידי שחבירו כיבדו למול תחתיו, גנב אבטיחים ממקשאות ואינו יודע למי להחזיר מה יעשה