עלון

עלון בחוקותי תלכו - צפת - בנושא חנוכה

נושאי העלון: חנוכה, ארון חימום בשבת, מנחה וערבית מפלג המנחה

כסלו, חנוכה

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין לסמוך תפילת מנחה וערבית מפלג המנחה I יזם שבא בטענת אונס I בדין השכרת כלים וחפצים באחריות מלאה ע"י צד ג' I שימוש בארון חימום בשבת