עלון 41220

עלון בדץ קהילות יעקב - בנושא שליח

נושאי העלון: שליח, מלוה, לוה, פרשת ויגש, לוה ומלוה

טבת, ויגש

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הזמין ירקות והשליח טוען שהניחם על יד דלת דירתו, מי שפרע למי שמשלם במלוה