עלון

עלון אשר ליהודה - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, שחיטה בקדשים ובחולין, קדשים, חולין

חשון, וירא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שחיטה בקדשים ובחולין