עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא רשבי, לג בעומר

נושאי העלון: רשבי, לג בעומר, פרשת בהר

אייר, בהר

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היאך ברח רשב"י תחילה לבית המדרש והלא זה המקום הראשון שבו יחפשוהו הרומיים?