עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא קורבנות

נושאי העלון: קורבנות, מצוה הבאה בעבירה, פרשת תצוה

תצוה, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איך מקבלים קורבנות מהגויים והלא סתם עכו"ם גזלנים הם והוי מצוה הבאה בעבירה?