עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא פרשת חיי שרה

נושאי העלון: פרשת חיי שרה, הספד, אברהם אבינו, שרה אמנו

חשון, חיי שרה

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דרך העולם לבכות ואח"כ להספיד "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" ובפרט על אדם גדול, [וכמבואר גם בגמ' (מו"ק כז:) ג' ימים ראשונים לבכי ושבעה להספד], וקשה מדוע אברהם הספיד תחילה?