עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא בין השמשות

נושאי העלון: בין השמשות, פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לפי הצד שבין השמשות הוי לילה היאך הקב"ה ברא בו עשרה דברים והלא הקב"ה שבת ממלאכה ביום השביעי?