עלון

עלון ארץ חמדה - הרב דוד מאיר הכהן גרוס - בנושא בורר

נושאי העלון: בורר, ארץ חמדה, הרב דוד מאיר הכהן גרוס

אייר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספר ארץ חמדה I מלאכת ברור I הרב דוד מאיר הכהן גרוס