עלון 69530

עלון אספקלריא - בנושא פרשת נצבים

נושאי העלון: פרשת נצבים, ראש השנה

ראש השנה, ניצבים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת נצבים, ראש השנה