עלון

עלון איש לרעהו - בנושא עידוד

נושאי העלון: עידוד, שלום, פיוס, פרשת חוקת, ניחום

סיון, חוקת

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ניחום ועידוד I השכנת שלום I פיוס ומחילה