עלון

עלון איש לרעהו - בנושא לומדי תורה

נושאי העלון: לומדי תורה, פרשת פקודי, חשד

פקודי, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חשד, החזקת לומדי תורה