עלון 41075

עלון איש לרעהו - בנושא לומדי תורה

נושאי העלון: לומדי תורה, אהבת חסד, פיוס, מחילה, הלבנת פנים, פרשת ויחי

טבת, ויחי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החזקת לומדי תורה, חסד של אמת, פיוס ובקשת מחילה, הלבנת פנים