עלון

עלון איש לרעהו - בנושא החזקת תורה

נושאי העלון: החזקת תורה, קירוב רחוקים, פרשת במדבר

אייר, במדבר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החזקת תורה I קירוב רחוקים