עלון

עלון איש לרעהו - בנושא החזקת תורה

נושאי העלון: החזקת תורה, איסור לשון הרע, פרשת כי תבוא, חיזוק הדת, מניעת מכשול

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החזקת תורה, חיזוק הדת, מניעת מכשול מהחבר, לשון הרע