עלון

עלון איש לרעהו - בנושא החזקת לומדי תורה

נושאי העלון: החזקת לומדי תורה, לומדי תורה, פרשת במדבר

סיון, במדבר

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החזקת לומדי תורה, קירוב רחוקים