עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא תפילת ערבית

נושאי העלון: תפילת ערבית, מעבר לפני המתפלל

כסלו, ויצא

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילת ערבית I מעבר לפני המתפלל