עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, רוח רעה במשקין, שתיה מתחת למיטה

תמוז, חוקת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין דברים האסורים משום רוח רעה ומשום גילוי