עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא ברכות השחר

נושאי העלון: ברכות השחר, ברכת כהנים, פרשת נשא

סיון, נשא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת כהנים – מי מחוייב במצוה I הלכות ברכות השחר