עלון

עלון אור חדש - על השולחן ערוך - בנושא שולחן ערוך

נושאי העלון: שולחן ערוך

אדר ב

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ענינים בהלכה על סדר השו''ע בד' החלקים - הגהות והערות על כמה ספרים של ראשונים ואחרונים