עלון 54618

עלון אור החיים על הפרשה - בנושא שמחה בשבת

נושאי העלון: שמחה בשבת, אור החיים על ימי השובבים, פרשת וארא

וארא, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בשבת קודש צריך להיות בשמחה I אור החיים על ימי השובבים