עלון

עלון אורות הגבעה - בנושא נבואת בלעם

נושאי העלון: נבואת בלעם, נבואת משה, פרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נבואת משה ונבואת בלעם